Achievements

No. of students who have passed the following during the last five years

NET

SET

DEFFENCE ENTRANCE

MPSC

07

20

02

04Sr. No.

Name of The Student

NET/SET

 

Year

1

Kate Sachin

SET

2004

2

Khajurkar Devdatta.

SET

2005

3

Mulla  Jainnodin

SET/NET

2006

4

Jadhav Nilima

SET

2007

5

Govardhankar  Vijaya

SET

2007

6

Talbhandare Pushpanjali

SET

2007

7

Ket Anil

SET

2007

8

Todkari  V.S.

SET

2007

9

Kesarkar M.P.

SET

2007

10

Dalvi Snehalata

SET

2007

11

Sangepang Manju

NET

2008

12

Patil Sachin

NET

2008

13

Biradar Rajkumar

NET

2008

14

Pandkar Sachin

NET

2009

15

Yevale Nagnath

SET

2009

16

Budharam Prabhakar

SET

2009

17

Datar Yogita

NET

2009

18

Zende Priya

SET

2009

19

Chavan Mahadev

SET

2009

20

Gaikwad Vaishali

SET

2009

21

Gaikwad Khanderao

SET

2009

22

Kamble Aswini

SET

2009

23

Sanghai  Nitin

SET

2009

24

Gandhi Pushkar

NET

2009

25

More Keshav

SET

2009

26

Sabale Sanjay

SET

2009

27

Mate Mahadev

SET

2009

 

Sr. No.

Name of Students

Type of examination

1

Shri Sachin Pandkar

MPSC

2

Shri Ansar Shaikh

MPSC

3

Shri Vikas Yadev

MPSC

4

Shri Kalpana Zample

MPSC

5

Shri Sager Gade

Defence services

6

Shri Sachin Chavan

Defence services

Results:

Examination Results during last five years

 

UG (2008) ( B.Ed.)

PG (2008) (M.Ed.)

% of passing

100 %

100%

No. of students securing I st class

32

16 

No. of students securing distinctions

46

02 

 

UG (2009)

PG (2009)

% of passing

88.61%

100%

No. of students securing I st class

39

19 

No. of students securing distinctions

02

01 

 

UG (2010)

PG (2010)

% of passing

97.44 %

100%

No. of students securing I st class

45

14 

No. of students securing distinctions

03

02 

 

UG (2011)

PG (2011)

% of passing

94.80 %

94.28 %

No. of students securing I st class

55

26

No. of students securing distinctions

07

04

 

UG (2012)

PG (2012)

% of passing

94.81 %

95.23%

No. of students securing I st class

54

11

No. of students securing distinctions

04

02